تحویل دستگاه ریخته گری کج قالب&از براکت آلومینیومی

- Mar 20, 2020-

یک دستگاه ریخته گری شیب و انواع قطعات آلومینیومی 3 پس از ریخته گری آزمایشی در تسهیلات Baolin&# {{1}؛ s.

مشتریان گرد هم می آیند و برای کل مراحل کارآزمایی صرف وقت می کنند.

پس از آن ، ماشین آلات و قالب ها به طور رسمی به سمت دستگاه برش ارسال می شوند.

74c2b6210ed14095b3c3ab4242a7c48