هند پیستون محدود برای بازرسی ماشین آلات ریخته گری و مرگ.

- Sep 04, 2018-

پروژه ریخته گری پیستون بزرگ با موفقیت توسط تیم Baolin تکمیل شده است.